Shockwave

Shockwave Therapie

FysioEchografie Mobiel staat geregistreerd bij Impuls NVMST:  Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie. Bij verschillende praktijken die zijn aangesloten in het netwerk van FysioEchografie Mobiel kunt u kijken waar u terecht kunt voor deze therapie vorm.

shockwave therapie

Hoe werkt het ?

shockwaveOefentherapie blijft de gouden standaard voor de behandeling voor tendinopathie (peesklachten), echter reageert niet iedereen daar even goed op. Voor de mensen die ondanks een goed oefenprogramma klachten blijven houden is shockwave therapie of EPTE een goede optie. Shockwave therapie is een behandeling waarbij de fysiotherapeut middels mechanische trillingen een herstelproces in het lichaam versterkt. Vooral  voor de behandeling van chronische peesaandoeningen is shockwave therapie gebleken effectief te zijn.

shockwave Verschillende studies hebben aangetoond dat wanneer weefsel met een voldoende hoeveelheid shockgolven word behandeld en door een cavitatie opbouw en mechanotransductie er uiteindelijk een biologische verandering optreed welke het herstel proces een “Kick Start” geeft. In contrast met urologie waar   de nierstenen worden vergruisd, worden bij musculoskeletale klachten de shockwave therapie gebruikt om interstitiële en extracellulaire biologische reacties op te wekken die het herstel proces ondersteunen.

Shockwave Therapie voor Hielspoor

Een recent meta-analyse van verschillende RCT’s concludeert dat  de pijn score met gemiddeld 60% doet afnemen bij mensen met hielspoor klachten (Lou et al. 2016).

Shockwave Therapie voor Achillespees klachten

Bij chronische achillespeesklachten is gebleken dat een combinatie met oefentherapie een grotere afname (17%) van pijn bewerkstelligt dan alleen oefentherapie (Rompe et al. 2009).

Shockwave Therapie voor proximale Hamtrings tendinopathie

shockwave

Cacchio et al. 2011 deed onderzoek naar de effectiviteit bij proximale hamstrings tendinopathie bij atleten. Ze concludeerden dat ESWT een veilige en effectieve therapie is voor de behandeling van chronische proximale hamstring tendinopathie.

Shockwave Therapie voor “Tennis Elleboog”

Bij langdurige klachten (>6mnd) aan de elleboog waarbij de pees is betrokken wordt geadviseerd om shockwave therapie toe te passen aan de behandeling van tennis elleboog (llieva 2012).

Biologische effecten

Extracorpareale Shockwave Therapie (ESWT) kan worden gecalssificeerd aan de hand van de “energy flux density” (EFD). Dit is de hoeveelheid enegie (mJ) per mm2.

  • Laag : < 0.08 mJ/mm2
  • Middel : 0.09 – 0.28 mJ/mm2
  • Hoog : >0.6 mJ/mm2

Afhankelijk van de EFD kunnen er een drietal effecten worden opgewekt

  1. Mechanisch (kalk afbraak)
  2. Moleculair (weefsel regeneratie)
  3. Analgetisch (pijndemping)

Literatuurlijst Shockwave Therapie

Apparatuur Shockwave Therapie

FyzioEchografie Mobiel maakt gebruik van de mobiel inzetbare ShockMaster 300. shockwave therapie

Er is een belangrijk onderscheid tussen ballistische radiale- en elektromagnetisch opgewekte radiale shockwaves. De ballistische R-SWT is de enige wetenschappelijk geaccepteerde vorm van R-SWT. Alle goede resultaten het afgelopen decennium zijn met deze technologie gerealiseerd. Ballistische schokgolven worden opgewekt middels een ‘pistool’ waarin een bewegend projectiel tegen een applicator (het eindstuk) tikt. Om het projectiel in beweging te krijgen is een luchtcompressor nodig. Deze compressor is bij de kleine draagbare apparaten in het toestel ingebouwd (Fyzzio bv).