Schouder impingement syndroom

Schouder Impingement syndroom: anatomie

Tegenwoordig beschouwt men het schouder impingement syndroom meer als een verzameling symptomen dan als diagnose of pathologie op zichzelf.Belangrijkste klinische tekenen van impingement syndroom zijn “painfull arc” en positieve impingement testen.Er wordt onderscheid gemaakt in schouder impingement syndroom op basis van oorzaak.

schouder impingement syndroomSubarcomiaal schouder impingement syndroom (extern)(KNGF evidance statement)

  • inklemming van de rotator cuffpezen in de subacromiale ruimte

schouder impingement syndroomGlenoid schouder impingement syndroom (intern)

  • inklemming tussen de humerus kop en de rand van het labrum

 

Bij het  intern schouder impingement syndroom zijn ook twee typen te onderscheiden

  • posterosuperieur glenoid impingement

Komt voor bij het late-cocking positie van het werpen waarbij inklemming ontstaat van de rotator cuffpezen, voornamelijk m.infraspinatus tussen het tuberculum majus en de posterosuperieure rand van de labrum.

  • anterosuperieur glenoid impingement

Inklemming van de m.subscapularis tussen de anterosuperieure rand van het glenoid en de humeruskop. Deze inklemming komt voornamelijk voor bij horizontale abductie gecombineerd met endorotatie (follw-throughfase van het werpen).

schouder impingement syndroom

Primair & secundair schouder impingement syndroom

Op bases van mechanisme oorzaken wordt er onderscheid gemaakt tussen primair en secundair schouder impingement syndroom

Primair: structurele vernauwing van de subacromiale ruimte door bv ostofyt vorming AC-gwricht, tendinopathie rotator cuff pezen, of slijmbeurs vulling.

Secundair: alleen bij bepaalde bewegingen wordt de inklemming geprovoceerd

 Ann Cools; Oefentherapie bij schouderoefeningen 2005

 Schouder impingement syndroom: epidemiologie

Meer dan de helft van de schouderklachten die door de fysiotherapeut worden behandeld, worden gekenmerkt door schouder impingement syndroom symptomen. Deze symptomen kunnen zich manifesteren onder verschillende klinische vormen, die sterk variëren in ernst en actualiteit, maar geven aanleiding tot een zekere vorm van functieverlies en onvermogen om bepaalde bewegingen uit te voeren zonder pijn.

De NHG-Standaard Schouderklachten stelt dat een afwijking in de subacromiale ruimte veruit de meest voorkomende oorzaak (80%) is van schouderklachten. De jaarlijkse prevalentie van schouderpijn in de Nederlandse bevolking is 31%. In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie van schouderklachten 24 episoden per jaar en de prevalentie ongeveer 35 patiënten per 1000 patiënten per jaar. In de fysiotherapeutische praktijk bedroeg in 2006 het aandeel gecodeerde schoudersymptomen/- klachten 5,8%.

 Schouder impingement syndroom: echografie

De hieronder staande Flow Chart is opgemaakt door Ann Cools en geeft de verschillende schouder impingement syndroom onderverdeling weer met klinische testen. Onderaan is te zien welke pathologieën oorzakelijk kunnen zijn. De juiste behandeling begint bij de juiste diagnose. Echografie is de eerste keuze voor het onderzoeken van rotator cuff en biceps pees pathologie(1). Tevens is het mogelijk tijdens het echografische schouder onderzoek een dynamische scan te maken en kan er bekeken worden of er structuren subarcromiaal bekneld raken. Tevens is het mogelijk om de aangedane structuren te beoordelen op weefsel kwaliteit. De richtlijn echografie van de schouder is opgesteld door het European Society of Muskuloskeletal Radiology (ESSR). De ESSR heeft als doel het verbeteren van kennis, diagnosticeren en behandelen van zowel normale als pathologische muskuloskeletale structuren door middel van beeldvorming.

 

schouder impingement syndroom

Rotator cuff pathologie als oorzaak van schouder impingement syndroom

 

schouder impingement

Calcificatie

schouder impingement syndroom

partiële # supraspinatus

schouder impingement syndroom

Bursitis

 

 

Biceps pathologie als oorzaak van schouder impingement syndroom

schouder impingement syndroom

Bicepspees luxatie

schouder impingement syndroom

Bicepspees tendinopathie

schouder impingement syndroom

Bicepspees halo

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Klauser, A.S., et al., Clinical indications for musculoskeletal ultrasound: a Delphi-based consensus paper of the European Society of Musculoskeletal Radiology. Eur Radiol, 2012. 22(5): p. 1140-8.

2.M. Rutten , proefschrift: “Ultrasound of the Shoulder; Efficacy studies”2010 ultrasound-of-the-shoulder-rutten-2010