Contact

Wilt u echografie op hoogwaardige manier gaan aanbieden in uw fysiotherapiepraktijk?. Neem dan contact op voor het maken van een afspraak en we kijken samen wat voor uw het beste is info@fysioechografie.nl.

Bent u als patiënt opzoek naar een fysiotherapiepraktijk waar een echografisch onderzoek mogelijk is, kijk dan in de lijst van aangesloten praktijken en dan kunt u daar een afspraak maken.

WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Onze diensten worden gekenmerkt als verwerker van gegevens, in opdracht van praktijken verrichten we een echografisch onderzoek. Wij hebben dan ook met de individuele praktijken een verwerkersovereenkomst. Voor de fysiotherapeut is er een dossierplicht van 15 jaar. Artikel 7:454 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omschrijft de dossierplicht als volgt:

‘De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.’

FysioEchografie Mobiel zal alleen naam en geboorte datum verzamelen om de beelden te kunnen terug vinden wanneer de patiënt daar zelf om vraagt of toestemming heeft gegeven aan derden om de gegevens op te vragen. Uw beelden staan op een echografie apparaat wat niet door derden wordt gebruikt en is beveiligt met een wachtwoord. Gegevens die nodig zijn voor uw behandeling zullen dus niet door FysioEchografie Mobiel worden beheerd. U kunt de fysiotherapeut en FysioEchografie Mobiel verzoeken (een deel van) uw dossier te vernietigen. Aan dit verzoek moet binnen drie maanden worden voldaan. Alleen als er een wettelijk voorschrift of het aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt tegen vernietiging is, wordt het dossier bewaard (WGBO artikel 7:455). De wet stelt de eis dat de gegevens in ieder geval na 15 jaar moeten worden vernietigd. In speciale situaties (bijvoorbeeld patiënten met een chronische ziekte) vervalt deze plicht.